Základní informace

 

 

Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2017

 

Konference je volným pokračováním a navázáním na úspěšné projekty z roku 2015 a 2016, které se setkaly s mimořádným zájmem odborné veřejnosti, především z řad ředitelů škol všech stupňů. V roce 2016 se jí zúčastnilo 246 posluchačů!

   

Cílem konference v roce 2017 je další rozšíření znalostí a seznámení zástupců škol a jejich zřizovatelů, pracovníků státní správy a samosprávy (kraje, města, obce) s možnostmi financování, normami, příklady dobré praxe, ale i technickými možnostmi a podmínkami při komplexním zabezpečení školských zařízení s ohledem na maximální možnou ochranu žáků, pedagogů i návštěvníků škol nejen před útoky tzv. šílených střelců, ale i před vandalismem nebo krádežemi.

   

 
 
Termín:   25. 5. 2017, 9:00 - 16:30 hodin
 
  
Místo:     NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA (NTK), Ballingův sál (přízemí)
  
   
Adresa:  Technická 6/2710, Praha 6 – Dejvice
  
  
Počet účastníků: 196 školní uspořádání + 50 osob divadelní uspořádání (galerie)
 
  
Počet registrovaných k 24. 3. 2017:  226
  
     
 
Podívejte se na videoreportáž z průběhu konference v roce 2016
  
   
 
Program konference v roce 2017, který má za cíl nabídnou hlavně příklady dobré a špatné praxe, bude opět rozdělen do čtyř panelových částí. Jedna z nich se bude věnovat např.:
 
 
2017:
 
 
Záštita Středočeského kraje
Středočeský kraj současně Partnerským regionem konference
 
  
 
Hejtmanka Středočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová převzala svoji záštitu nad Konferencí BEZPEČNÁ ŠKOLA 2017.
  
První přednáškový blok Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2017 bude patřit Partnerskému regionu konference, kterým se pro rok 2017 stal právě Středočeský kraj.
  
Uslyšíte přednášky na téma Dobrá praxe ze Středočeského kraje a setkáte se zde např. s přednášejícími - panem Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem, statutárním zástupcem hejtmanky a náměstkem hejtmanky pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu Středočeského kraje, Mgr. Martinem Kupkou, starostou města Líbeznice a náměstkem hejtmanky pro oblast zdravotnictví, Ing. Janem Slabým, starostou města Neveklov a mnoha dalšími, významnými představiteli Středočeského kraje i předními odborníky z oboru bezpečnosti.  
 
 
 
 
Šikana ve školách
  
Co je a co není šikana? Kde šikana vzniká a kde nevzniká?  Jak se jí dá čelit a jak se jí čelit nedá? Příklady dobré a špatné praxe. Školský ombudsman - bojovník se šikanou… o tom detailně pohovoří Václav Klaus ml., známý expert na oblast školství. Ve více než hodinovém panelu mu bude zdárně sekundovat např. Tibor A. Brečka, psychoterapeut, který se mimo jiné zabývá problematikou psychologie katastrof a mimořádných událostí, krizové komunikace a komunikace rizika, forenzní psychologie a etikou.
 
  
  
Asociace bezpečná škola na Konferenci BEZPEČNÁ ŠKOLA 2017
 
 
Pomoci k smysluplnému řešení bezpečnosti je posláním  Asociace Bezpečná škola. Sjednocuje kompletní metodiku a její snahou je sjednotit přístup v rámci celé České republiky. Školská zařízení, která budou chtít s Asociací spolupracovat, dostanou odbornou pomoc a vedení.
 
Více o Asociaci čtěte ZDE.
 
 
 
 

 

IMG_3527.JPG
IMG_3532.JPG
ntk_02 - fotoNTK, malé rozlišení.jpg
  
   
    
   
CÍLOVÁ SKUPINA POSLUCHAČŮ
 
   
- Školy všech stupňů – MŠ, ZŠ, G, SOŠ, VOŠ, VŠ, + školská zařízení
- samospráva krajů, měst a obcí – zřizovatelé škol
- Svaz měst a obcí ČR
- Asociace krajů ČR
- MŠMT 
- ČŠI
- Oborové školské asociace
- Bezpečnostní složky státu – MV ČR, Policie ČR, MP, HZS
- Komerční sektor - bezpečnostní technologie a služby
- Média
  
 
   
 
HOSTÉ A ZAHÁJENÍ KONFERENCE
 
  
Vrcholní představitelé MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR, ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE, ASOCIACE KRAJŮ ČR, MINISTERSTVA VNITRA ČR, Policie ČR a další významní hosté a partneři projektu. 
 
    
 
 
  

Kontakt: Mascotte s.r.o.

  

Koordinátor projektu:

Ing. Denisa Čermáková  I  e-mail: bezpecnaskola@mascotte.cz  I  Tel: 723 325 789

nebo info@mascotte.cz  I  Tel.: 777 700 205

 

www.bezpecnaskola2017.cz

 

http://www.youtube.com/watch?v=RSJs5tGaqfk

Organizátor

Mascotte

Záštita:

MVCR SMO CR CSI

Partnerský region:

Stredocesky kraj logo

Zlatý partner:

Asociace Bezpecna skola

Stříbrní partneři:

EFG Securitas

Spolupráce

AGA Doverville

Podporují nás:

Mediální partneři: